<
>

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Elektronický formulár na odstúpenie od zmluvy

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosíme, vyplňte a zašlite tento formulár spoločne s tovarom.

Predávajúci:

ADM s.r.o., IČO: 31 561 560, Pri Celulózke 29, 010 01 Žilina
telefón: 041/5005 228, e-mail: obchod@adm.sk

Kupujúci (spotrebiteľ):

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/službu:

 • Číslo faktúry:
 • Popis tovaru/služby:
 • Dátum prevzatia tovaru:
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa /názov firmy:
 • Adresa spotrebiteľa/Sídlo firmy:
 • IČO:
 • DIČ:
 • IČ DPH:
 • Číslo účtu/kód banky:
 • Dôvod odstúpenia (nepovinné):
 • Dátum:
 • Podpis:


Stiahnite si tento fromulár v PDF forme