<
>

Kliknite na obrázok pre zväčšenie

TE 301033 kalibrovaný pre zmrzlinu

Dostupnosť: Do 1 týždňa
Cena bez DPH: 43,33 €
Cena s DPH: 65.00 €52,00 €

Galéria
Jedenásty oddiel.
Hygiena výroby a predaja zmrzliny: §83 až §93
Pre uchovanie a zamrazenie zmrzlinovej hmoty sme vybrali nasledovné kalibračné body v ktorých je okalibrovaný uvedený teplomer: -18°C, -12°C, -8°C, +4°C.
Teplomer TE 301033 je presný vpichový teplomer s externou sondou na kábliku 1,6 metra s funkciou MIN/MAX/HOLD a s alarmom teploty.

§85, odd. 3: Zmrzlinová zmes na výrobu zmrzliny studenou cestou sa zmrazuje bezprostredne po zmiešaní zložiek zmrzliny na teplotu -8 až -12 °C, najneskoršie však do 60 minút. Pred zmrazením sa zmes uchováva pri teplote do +4 °C. Nesmie sa prevážať, hlboko zmrazovať a baliť do spotrebiteľských obalov.
§81, odd. b: Zamestnávateľ je povinný, okrem všeobecných povinností ustanovených v tejto hlave potravinového kódexu, zabezpečiť z každého druhu zmrzliny odobratie vzorky o hmotnosti najmenej 50 g do sterilnej nádobky, na ktorej musí byť označený druh zmrzliny, dátum a hodina výroby zmrzliny. Vzorky sa musia skladovať pri teplote -12 až -18 °C počas 48 hodín; o vzorkách je potrebné viesť písomnú evidenciu,

Od od 15. januára 2008 boli § 11 až 82 zrušené a nahradené novým Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (Oznámenie č. 4/2008 Z.z.).

Výrobca: TFA
Teplota : od: -40°C    do: +200°C
Kalibračné body: -18°C, -12°C, -8°C, +4°C
Spĺňa podmienky HACCP: áno,
Rozlíšenie: 0,1°C
Presnosť: ±0,5°C od 0°C do +50°C, ±1°C od -20°C do 0°C / od +51°C do +70°C, ináč ±2°C
Nastaviteľný teplotný alarm: áno
Zobrazenie v jednotkách: °C/°F
Dĺžka sondy: cca. 100 mm
Dĺžka kábla: cca. 160 cm
Trieda ochrany: IP65
Ďalšie funkcie: MIN/MAX/HOLD, ALARM
Displej prístroja: 1-riadkový
Uchytenie prístroja: na stojan alebo magnet
Napájanie prístroja: 1x 3V, typ CR 2032 je súčasťou balenia
Rozmery prístroja: 86 x 57 x 30 mm
Hmotnosť prístroja: cca. 83 g
Iné informácie: Vhodný na chladenie, mrazenie, príprava a výdaj jedla, smaženie

Váš email:
súhlasim s udaním e-mailu

Vaša otázka ku produktu: