<
>

Kliknite na obrázok pre zväčšenie

DT 301064.K kalibrovaný pre zmrzlinu

Dostupnosť: Do 1 týždňa
Cena bez DPH: 51,33 €
Cena s DPH: 77.00 €61,60 €

Galéria
Jedenásty oddiel.
Hygiena výroby a predaja zmrzliny: §83 až §93
Pre uchovanie a zamrazenie zmrzlinovej hmoty sme vybrali nasledovné kalibračné body v ktorých je okalibrovaný uvedený teplomer: -18°C, -12°C, -8°C, +4°C.
DT 301064.K je presný vode odolný digitálny vpichový teplomer s nastavením (otočením o 180°) LCD displeja pre praváka alebo ľaváka.

§85, odd. 3: Zmrzlinová zmes na výrobu zmrzliny studenou cestou sa zmrazuje bezprostredne po zmiešaní zložiek zmrzliny na teplotu -8 až -12 °C, najneskoršie však do 60 minút. Pred zmrazením sa zmes uchováva pri teplote do +4 °C. Nesmie sa prevážať, hlboko zmrazovať a baliť do spotrebiteľských obalov.
§81, odd. b: Zamestnávateľ je povinný, okrem všeobecných povinností ustanovených v tejto hlave potravinového kódexu, zabezpečiť z každého druhu zmrzliny odobratie vzorky o hmotnosti najmenej 50 g do sterilnej nádobky, na ktorej musí byť označený druh zmrzliny, dátum a hodina výroby zmrzliny. Vzorky sa musia skladovať pri teplote -12 až -18 °C počas 48 hodín; o vzorkách je potrebné viesť písomnú evidenciu,

Od od 15. januára 2008 boli § 11 až 82 zrušené a nahradené novým Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (Oznámenie č. 4/2008 Z.z.).

Výrobca: TFA
Teplota : od: -40°C    do: +250°C
Kalibračné body: -18°C, -12°C, -8°C, +4°C
Spĺňa podmienky HACCP: áno
Rozlíšenie: 0,1°C
Presnosť: ±0,5°C v rozsahu -20°C až +150°C, ináč ±1°C
Reakčný čas: 4 až 5 sekundy
Zobrazenie v jednotkách: °C
Dĺžka sondy: 116 mm
Typ sondy: vpichová
Trieda ochrany: IP 67
Ďalšie funkcie: MIN/MAX
Displej prístroja: 1-riadkový, s funkciou otočenia o 180°
Podsvietenie displeja: áno
Uchytenie prístroja: Príručný prenosný
Napájanie prístroja: 1x 3V typ CR 2032
Rozmery prístroja: 206 x 31 x 18 mm
Hmotnosť prístroja: cca. 43 g
Iné informácie: Dodávaný s výrobným certifikátom s kalibráciou v bodoch (0°C/+100°C/+150°C)

Váš email:
súhlasim s udaním e-mailu

Vaša otázka ku produktu: