<
>

Kliknite na obrázok pre zväčšenie

DT 301058 kalibrovaný pre zmrzlinu

Dostupnosť: Do 1 týždňa
Cena bez DPH: 42,00 €
Cena s DPH: 63.00 €50,40 €

Galéria
Jedenásty oddiel.
Hygiena výroby a predaja zmrzliny: §83 až §93
Pre uchovanie a zamrazenie zmrzlinovej hmoty sme vybrali nasledovné kalibračné body v ktorých je okalibrovaný uvedený teplomer: -18°C, -12°C, -8°C, +4°C.
DT 301058 - je digitálny vpichový teplomer s 300 mm sondou pre rýchle meranie.

§85, odd. 3: Zmrzlinová zmes na výrobu zmrzliny studenou cestou sa zmrazuje bezprostredne po zmiešaní zložiek zmrzliny na teplotu -8 až -12 °C, najneskoršie však do 60 minút. Pred zmrazením sa zmes uchováva pri teplote do +4 °C. Nesmie sa prevážať, hlboko zmrazovať a baliť do spotrebiteľských obalov.
§81, odd. b: Zamestnávateľ je povinný, okrem všeobecných povinností ustanovených v tejto hlave potravinového kódexu, zabezpečiť z každého druhu zmrzliny odobratie vzorky o hmotnosti najmenej 50 g do sterilnej nádobky, na ktorej musí byť označený druh zmrzliny, dátum a hodina výroby zmrzliny. Vzorky sa musia skladovať pri teplote -12 až -18 °C počas 48 hodín; o vzorkách je potrebné viesť písomnú evidenciu,

Od od 15. januára 2008 boli § 11 až 82 zrušené a nahradené novým Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (Oznámenie č. 4/2008 Z.z.).

Výrobca: TFA
Teplota : od: -40°C    do: +250°C
Kalibračné body: -18°C, -12°C, -8°C, +4°C
Spĺňa podmienky HACCP: áno
Rozlíšenie: 0,1°C
Presnosť: ±0,5°C (od: -10°C do: +100°C), ±2°C v rozsahu +200°C až +250°C, inač ±1°C
Reakčný čas: T90: cca. 8 sekúnd
Zobrazenie v jednotkách: °C/°F
Dĺžka sondy: 300 mm
Typ sondy: vpichová
Trieda ochrany: IP 67
Ďalšie funkcie: MIN/MAX teplota, HOLD, °C/°F
Displej prístroja: 1-riadkový LCD
Podsvietenie displeja: nie
Uchytenie prístroja: príručný prenosný
Napájanie prístroja: 1x 1,5V typ LR 44 je súčasťou balenia
Rozmery prístroja: cca. 400 x 25 x 20 mm
Hmotnosť prístroja: cca. 62 g
Iné informácie: Vhodný na hĺbkové meranie v kvapalinách a v mäkkých médiách

Váš email:
súhlasim s udaním e-mailu

Vaša otázka ku produktu: