<
>

Kliknite na obrázok pre zväčšenie

DT-1 MIN/MAX kalibrovaný pre zmrzlinu

Dostupnosť: Do 1 týždňa
Cena bez DPH: 88,00 €
Cena s DPH: 132.00 €105,60 €

Galéria
Jedenásty oddiel.
Hygiena výroby a predaja zmrzliny: §83 až §93
Pre uchovanie a zamrazenie zmrzlinovej hmoty sme vybrali nasledovné kalibračné body v ktorých je okalibrovaný uvedený teplomer: -18°C, -12°C, -8°C, +4°C.
Teplomer DT-1 MIN/MAX so sondou ST01 je presný vpichový teplomer s externou sondou na kábliku 1 meter s funkciou MIN/MAX a alarmom teploty.

§85, odd. 3: Zmrzlinová zmes na výrobu zmrzliny studenou cestou sa zmrazuje bezprostredne po zmiešaní zložiek zmrzliny na teplotu -8 až -12 °C, najneskoršie však do 60 minút. Pred zmrazením sa zmes uchováva pri teplote do +4 °C. Nesmie sa prevážať, hlboko zmrazovať a baliť do spotrebiteľských obalov.
§81, odd. b: Zamestnávateľ je povinný, okrem všeobecných povinností ustanovených v tejto hlave potravinového kódexu, zabezpečiť z každého druhu zmrzliny odobratie vzorky o hmotnosti najmenej 50 g do sterilnej nádobky, na ktorej musí byť označený druh zmrzliny, dátum a hodina výroby zmrzliny. Vzorky sa musia skladovať pri teplote -12 až -18 °C počas 48 hodín; o vzorkách je potrebné viesť písomnú evidenciu,

Od od 15. januára 2008 boli § 11 až 82 zrušené a nahradené novým Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (Oznámenie č. 4/2008 Z.z.).


Výrobca: Thermoprodukt
Teplota : od: -100°C    do: +270°C
Kalibračné body: -18°C, -12°C, -8°C, +4°C
Spĺňa podmienky HACCP: áno
Rozlíšenie: 0,01°C
Presnosť: ±0,05°C (od 0°C do +100°C)
Reakčný čas: 0,5 sekundy (meranie 2x za sekundu)
Nastaviteľný teplotný alarm: áno (zvukový a optický)
Zobrazenie v jednotkách: °C
Dĺžka sondy: 100 mm
Typ sondy: vpichová - Pt1000
Dĺžka kábla: cca. 1 meter silikónový
Trieda ochrany: Elektronika má krytie IP66 a sonda IP67
Ďalšie funkcie: MIN/MAX, HOLD, ALARM
Displej prístroja: 2-riadkový LCD
Podsvietenie displeja: áno
Uchytenie prístroja: Silný magnet na zadnej strane prístroja
Napájanie prístroja: Prístroj je napájaný vstavanou lítiovou batériou 3,7V, 800mAh
Životnosť batérie: cca. 4 mesiace na jedno nabitie batérie
Rozmery prístroja: 62 x 120 x 20 mm (len prístroj bez sondy)
Hmotnosť prístroja: cca. 135 g
Iné informácie: čas nabíjania batérie cca. 1,5 hodiny

Váš email:
súhlasim s udaním e-mailu

Vaša otázka ku produktu: