<
>

Kliknite na obrázok pre zväčšenie

DT-11 kalibrovaný pre zmrzlinu

Dostupnosť: Do 1 týždňa
Cena bez DPH: 57,50 €
Cena s DPH: 85.00 €69,00 €

Galéria
Jedenásty oddiel.
Hygiena výroby a predaja zmrzliny: §83 až §93
Pre uchovanie a zamrazenie zmrzlinovej hmoty sme vybrali nasledovné kalibračné body v ktorých je okalibrovaný uvedený teplomer: -18°C, -12°C, -8°C, +4°C.
Teplomer DT-11 je digitálny presný vpichový teplomer s vyklápacou sondou 120 mm.

§85, odd. 3: Zmrzlinová zmes na výrobu zmrzliny studenou cestou sa zmrazuje bezprostredne po zmiešaní zložiek zmrzliny na teplotu -8 až -12 °C, najneskoršie však do 60 minút. Pred zmrazením sa zmes uchováva pri teplote do +4 °C. Nesmie sa prevážať, hlboko zmrazovať a baliť do spotrebiteľských obalov.
§81, odd. b: Zamestnávateľ je povinný, okrem všeobecných povinností ustanovených v tejto hlave potravinového kódexu, zabezpečiť z každého druhu zmrzliny odobratie vzorky o hmotnosti najmenej 50 g do sterilnej nádobky, na ktorej musí byť označený druh zmrzliny, dátum a hodina výroby zmrzliny. Vzorky sa musia skladovať pri teplote -12 až -18 °C počas 48 hodín; o vzorkách je potrebné viesť písomnú evidenciu,

Od od 15. januára 2008 boli § 11 až 82 zrušené a nahradené novým Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (Oznámenie č. 4/2008 Z.z.).


Výrobca: Termoprodukt
Teplota : od: -50°C    do: +250°C
Kalibračné body: -18°C, -12°C, -8°C, +4°C
Spĺňa podmienky HACCP: áno
Rozlíšenie: 0,01°C
Presnosť: ±0,15°C(-50°C/0°C ) ±0,05°C(0°C/+100°C) ±0,10°C(+100°C/+150°C) ±0,25°C(+150°C/+200°C) ináč ±0,5
Zobrazenie v jednotkách: °C/°F
Dĺžka sondy: 120 mm
Typ sondy: Pt1000
Trieda ochrany: IP65
Displej prístroja: 1-riadkový veľký LCD
Podsvietenie displeja: áno
Uchytenie prístroja: príručný na prenosné meranie
Napájanie prístroja: vstavaný lítium–iónovým akumulátor 3,7V 400mAh
Životnosť batérie: cca. 5 mesiacov na jedno nabitie
Rozmery prístroja: 155 x 38 x 15 mm (len prístroj)
Hmotnosť prístroja: cca. 60 g
Iné informácie: USB nabíjací kábel nie je súčasťou balenia

Váš email:
súhlasim s udaním e-mailu

Vaša otázka ku produktu: